KAKATO「卡格」 雞柳

價錢 $13.00 熱賣

雞肉:優質低脂蛋白、必需氨基酸、低卡路里,用於維護肌肉組織。及有助於促進身體健康和提高免疫系統。

成分及營養分析

成分:

雞肉 76 %
水分 24 %

 

營養分析:

粗蛋白 (最少值) 21 %
粗脂肪 (最少值) 0.3 %
粗纖維(最大值) 1 %
灰質 (最大值) 2 %
水分 (最大值) 80 %

 

代謝熱量:每100克77.2卡路里