Floryboost 法國止柯靈 15ml

價錢 $175.00 熱賣

貓狗專用嘅天然止瀉劑!按主子體重餵食即可,超級方便!有效迅速解決主子肚瀉問題同腸胃不適!針對紓緩稀便/水便,痾嘔肚痛,消化不良等症狀。係市面上唯一「全方位」有效針對貓狗肚瀉嘅非處方產品!佢裡面嘅活性炭同蒙脫石成份,可以吸附腸道有害毒素排出體外,迅速緩解肚痾。配合埋益生組合、電解質同葡萄糖,有效平衡腸道,預防脫水,補充體力!不含藥性,安全有效解決主子腸道問題!以後喺屋企都可以即時為主子紓緩腸道不適症狀